Chakra´s

Chakra zittend foto.jpg

 

Wat zijn chakra’s?

Chakra’s zijn wielen van wervelende energie in het etherische veld van ons lichaam. Dat klinkt misschien mysterieus, maar je kunt ze echt voelen.  Het is vaak moeilijk te verwoorden wat er te voelen is in deze energiecentra, omdat onze taal niet veel woorden heeft voor subtiele sensaties in het lichaam. Maar door er genoeg rust en aandacht aan te schenken voel je ze.

Als de chakra’s in balans zijn, niet te strak aangedraaid bij wijze van spreken, en ook niet te los of te leeg, dan gaat het goed met je, dan floreer je. Alleen al aandacht geven aan je chakra’s, leren voelen wat er te voelen valt, is heilzaam en helend. Wat je zult merken, is dat dit ook in je gevoelsleven en je gedachten rust en inspiratie geeft. Want de chakra’s zijn nauw verbonden met onze ziel en ze vertegenwoordigen elk een kwaliteit die je kunt inzetten om dieper, aandachtiger en gelukkiger te leven.

Chakra is een term uit de traditionele Indiase cultuur/religie voor plaatsen in het veronderstelde energielichaam van de mens die binnen die traditie van belang worden geacht voor hun levenskracht

Chakra's kun je eigenlijk beschouwen als de energiecentra van het lichaam. Via deze centra nemen we energie op uit het universum, en we gebruiken dit dan weer voor alle verschillende processen die in ons plaatsvinden. Van belang is het om de chakra's open te kunnen stellen; als je uit balans bent, merk je dit bij 1 of meerdere chakra's.
De plaats van de hoofdchakra's in het fysieke lichaam is de plek waar de 7 belangrijkste zenuwknooppunten samenkomen.

 

Chakra, van het Sanskritische ‘cakram’, betekent letterlijk ‘wiel’. Het begrip wordt in verschillende Oosterse tradities aangewend om punten in het lichaam aan te duiden waar zogenaamde nadi’s, energiestromen, samenkomen. Vaak worden de chakra’s afgebeeld als lotusbloemen – elk chakra heeft een eigen aantal bloemblaadjes.

Door centra (de chakra’s) aan te duiden binnen ons lichaam, die bovendien overeenstemmen met de fysieke reacties op emoties, creëren we een denk- en werkkader voor onszelf. Dit brengt ons ook meteen naar het volgende punt: hoe worden chakra’s gebruikt?

Hoe worden chakra’s gebruikt?

De manier waarop de chakra’s gebruikt worden verschilt wederom van opvatting tot opvatting, en van leerkracht tot leerkracht. Zo kan je je aandacht naar een bepaald chakra brengen en mediteren op dat specifieke chakra. Richt je bijvoorbeeld je aandacht op je keelchakra, dan kun je daarbij een mantra als ‘ik druk mezelf uit’ herhalen. Deze methode wordt vaak toegepast door mensen die een bepaald chakra wensen te deblokkeren, of juist een overactief chakra weer willen kalmeren.

Ook een optie is het langzaam overlopen van de chakra’s. Zo breng je je focus van chakra naar chakra, terwijl je bij elk chakra apart stilstaat. Zo zou de levensenergie, de prana, weer vrijelijk kunnen stromen. Dit is ook het beoogde doel van veel yogi’s: dankzij de yogahoudingen, de aandacht voor de ademhaling (ook wel pranayama genoemd) en de focus op de chakra’s komt de prana weer in balans.

Kundalini yoga, een vorm van yoga waaraan tegenwoordig nogal legendarische eigenschappen toegedicht worden, is een vorm van yoga waar sterk met chakra’s gewerkt wordt. Een kundalini yogasessie bestaat doorgaans uit een reeks oefeningen, elk gewijd aan een zeker chakra. Er wordt van het wortelchakra, aan het stuitje, naar het kruinchakra toegewerkt. Het beeld dat gebruikt wordt is dat van een opgerolde slang die na het overlopen van de chakra’s als een veer omhoog springt, alle chakra’s met elkaar verbindend. 

Wanneer we een onderscheid proberen te maken tussen de verschillende chakra’s en hun functies, valt al snel op dat die functies elkaar soms overlappen. Dat is dan ook meer dan logisch: om te functioneren, hebben we alle chakra’s nodig, of toch alle functies die die chakra’s vertegenwoordigen. Dat die chakra’s op elkaar inspelen is dan ook alleen maar logisch. Tijdens het werken met chakra’s ondervindt men ook vaak dat een verbetering in het ene chakra een verbetering in het andere chakra met zich mee kan brengen – het lichaam is uiteindelijk ook een geheel, en geen verzameling van aparte elementen.

Een chakra dat uit balans is herkennen.

Problemen die te maken hebben met een zeker chakra kunnen beschouwd worden als het uit balans zijn van dat chakra. Verschillende chakra’s kunnen tegelijkertijd uit balans zijn – dat is zelfs meestal het geval – en een storing in een chakra brengt vaak storingen in andere chakra’s met zich mee. Dit omdat, zoals we eerder al zeiden, de chakra’s nogal met elkaar overlappen in functie. De gevolgen van bijvoorbeeld een verstoord wortelchakra zullen dus ook invloed hebben op de werking van het zonnevlechtchakra.

Soms is het echter mogelijk er een chakra uit te pikken dat duidelijk voor meer problemen zorgt dan de rest. Kijk of je in onderstaand overzicht hét chakra vindt dat je parten speelt.

Bij elk chakra of energiecentrum in je lichaam hoort een kracht, een kwaliteit die je kunt ontwikkelen en inzetten in je werk (en op ieder moment dat je wel een beetje steun kan gebruiken).