Soul Body Fusion

Body Soul Fusion is een simpel proces bedoeld om meer van je ziel te integreren in je lichaam. Je nodigt als het ware je ziel uit om vanaf nu weer meer in je lichaam te komen. 

Het werkt twee kanten uit: na een Soul Body Fusion ben je meer verbonden met "boven", (je ziel, spirit) én meer verbonden met "beneden" (de aarde, je lichaam). 

De Soul Body Fusion is permanent, maar het is een proces dat nooit ophoudt: je kunt altijd weer verder en dieper verbinden.

Soul Body Fusion kan je helpen om:

  • je meer thuis te voelen op aarde en in je lichaam

  • meer gegrond en meer aanwezig te zijn in je leven

  • meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te ervaren

  • meer in je eigen kracht te staan en vanuit je verbinding met jezelf keuzes te maken

  • te groeien en te helen op spiritueel, emotioneel, mentaal en zelfs fysiek niveau

 

Er zijn 3 sessies, die elkaar opvolgen in week 1 (fysieke afspraak), week 2 en week 4 op afstand.

2019 StilzijnindeStorm.com. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon