Contact

Stil zijn in de Storm

Ruys de Beerenbroucklaan 15

1421 TZ  UITHOORN​​

Tel: 06-20 94 51 50

info@stilzijnindestorm.nl

downloads
social media
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Stil zijn in de Storm   Proudley created by C-artist

Systemisch opstellen

Systemisch opstellen

Wil je graag oude patronen loslaten en een nieuw pad inslaan? En toch doe je weer wat je altijd deed?

Het denken aan het ouderlijk huis roept bij sommigen van ons de sfeer van welkom, warmte en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met pijnlijke ervaringen. Er is vaak sprake van een mix van verschillende gevoelens. 

Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kindrelatie loopt door ons hele leven heen, zowel bewust als onbewust. Deze invloeden, verstrikkingen, worden zichtbaar in onze rol als ouder, partner, geliefde, collega, zus etc.

We raken verstrikt in steeds terugkerende, beperkende patronen waar we maar geen grip op lijken te hebben. De verstrikkingen, zo laten opstellingen zien, zijn vaak al een onderdeel van vorige generaties.

Wij mensen leven, leren en ontwikkelen in systemen. In gezinssystemen, familiesystemen en in organisatiesystemen. Ieder heeft een plek in deze systemen. 

Veel factoren kunnen een stempel drukken op het wel en wee binnen onze families, zoals het verlies of afwezigheid van een familielid, traumatische gebeurtenissen, incest, afgebroken zwangerschappen, adoptie in jouw leven of in het leven van vorige generaties. Ieder systeem draagt ingrijpende gebeurtenissen met zich mee.

Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem.

Het weer in balans brengen van de ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving.

Via een systemische opstelling (die wij via de "blaadjesmethode" uitvoeren), komt naar voren op welke manier jij onbewust in verstrikkingen van jezelf of anderen vastzit. de kracht van een systemische opstelling is, dat er een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid ontstaat. Tegelijkertijd ontstaat er meer liefde en verbinding.